Sök produkt  
 
 
 
  Senaste nytt  
 

2011-10-17
Nobleshape lanserar ny webbplats med nya funktioner och layout.

2011-10-14
Nobleshape söker nya säljare för att tillgodose marknadens behov.

2011-10-11
Behovet av hjärtstartare ökar markant.

 
 
 

ÖGONDUSCH REFILL 200 ML NEUTRAL

Med 4,9% steril fosfatbuffert.

426 KR

Moms och frakt tillkommer.

Artikelnummer: 8008

En liten och praktisk flaska med 4,9% steril fosfatbuffert som neutraliserar vätskan i ögat vid kemisk olycka. Flaskan är enkel att ta med sig i den specialdesignade bältesvätskan, första hjälpen-lådan, verktygslådan eller liknande. Den är utrustad med ergonomisk ögonkopp, dammhätta och en utförlig bruksanvisning på etiketten. Flaskan är CE-märkt.


Relaterade produkter

 


Användning
Vrid locket. Skölj ögat eller huden grundligt tills flaskan är tom. Alla ämnen och partiklar som kommer in i ögat eller på huden ska tas allvarligt. Rekommenderad sköljtid vid alkaliska skador eller syreskador minst 2 minuter med pH Neutral.
Ögonsköljvätskan skall träffa ögat i ett blött och jämnt flöde. Kontakta alltid läkare och fortsätt sköljningen med Plusab Ögonskölj eller pH Neutral under transporten.

Hållbarhet
Hållbar i 3 år från produktionsdatum.
Eventuella restmängder ska kasseras efter användning.
En snabb och effektiv insats är helt avgörande för skadans omfattning vid olyckor med syror och baser. Frätskador är alltid allvarliga och frätningen sker inom kort tid. Starka baser och syror kan tränga genom hornhinnan på 45 sekunder. En snabb neutralisering till ögats normala pH-nivå på 7,4 är därför avgörande. Laboratorieförsök visar tydligt, att pH Neutral har neutraliserat både en syra och en bas till en oskadlig nivå på maximalt 20 sekunder. Sköljning med vanlig ögonsköljning förtunnar och sköljer bort vätskan och man uppnår bara små förändringar av pH-värdet vid 45 sekunders sköljning.