Sök produkt  
 
 
 
  Senaste nytt  
 

2011-10-17
Nobleshape lanserar ny webbplats med nya funktioner och layout.

2011-10-14
Nobleshape söker nya säljare för att tillgodose marknadens behov.

2011-10-11
Behovet av hjärtstartare ökar markant.

 
 

Miljö och kvalité
Nobleshape strävar efter att alltid arbeta med miljön i fokus. Vi är starkt engagerade i miljöfrågor och våra miljömål flyttas fram i samma takt som de krav våra kunder och omvärlden ställer på oss.

Produkter
En hög kvalitet ger en lång livslängd. Ett naturligt val för allt fler som ser sambandet mellan belastning på miljö och produktval. Vi väljer leverantörer som kan svara upp mot våra höga krav.

Förpackningar
Vi använder kretsloppsanpassade förpackningar.

Återvinning
Våra produkter är i största möjliga mån anpassade för återvinning. Vi märker alla våra pappers- och plastprodukter med återvinningssymbol. Vi erbjuder alla våra kunder att deltaga i vårt återvinningsprogram för laser- och bläckpatroner samt färgband.

Resor
Samtliga anställda och partners på Nobleshape har genomgått webbaserad utbildning i sparsam körning, även kallad eco-driving med SmartDriving. Detta har vi gjort för att bidra till minskade koldioxidutsläpp, vilket i kombination med bränslebesparingar har fått en stor genomslagskraft för Nobleshape.

Transporter
Produkten i rätt tid är kvalitet för oss. Effektiva och säkra transporter är viktigt för både oss och våra kunder. Schenker transport hjälper oss med det. Schenker har tillsammans med forskare från bland annat Chalmers dragit igång ett upprop med målet halverad klimatpåverkan från godstransporter. Ett sätt att minska antalet transporter är att samlasta gods - en slags kollektivtrafik inom godstransporter.

Schenker har tagit fram ett sjupunktprogram för att minska koldioxidutsläppen. Dessa punkter är:

  • Sparsam körning
  • Sänkta hastigheter
  • Nya fordon och bättre bränsle
  • Mer kombitrafik som t.ex. bil och järnväg
  • Längre fordom för nattrafik
  • Mer gods åker kollektivtrafik
  • Smartare citylogistik