Sök produkt  
 
 
 
  Senaste nytt  
 

2011-10-17
Nobleshape lanserar ny webbplats med nya funktioner och layout.

2011-10-14
Nobleshape söker nya säljare för att tillgodose marknadens behov.

2011-10-11
Behovet av hjärtstartare ökar markant.

 
 

Historik
Nedan följer en kort historik om Bolaget.

Verksamhetsåret 2004/05
Första verksamhetåret fokuserade Bolaget på att utveckla och sälja utrustningar främst inom skönhetssektorn. Bolaget exponerade produkterna på mässor samt genom att bearbeta kunder genom kundbesök.

Verksamhetsåret 2005/06
Under detta räkeskapsår bestämde styrelsen för Bolaget sig för att ändra inriktning på verksamheten och då mot hälsorelaterade produkter. Bolaget satte igång en omfattande forskning och utvecklingsprocess i samarbete med bland annat AFI, som står för ABB Free Innovators. Bolaget fick även extern finansiering för produktutveckling av Almi.

Verksamhetsåren 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10
Bolaget fokuserar på det fortsatta forsknings och utvecklingsarbetet med hälsorelaterade produkter. Bolaget prioriterar FoU för att få fram de bästa produkterna på marknaden.

Verksamhetsåret 2010/11
Bolaget fokuserar på det fortsatta forsknings och utvecklingsarbetet med hälsorelaterade produkter. Nu påbörjas även kommersialliseringen av de produkter Bolaget valt att fokusera på att erbjuda den skandinaviska marknaden.