Sök produkt  
 
 
 
  Senaste nytt  
 

2011-10-17
Nobleshape lanserar ny webbplats med nya funktioner och layout.

2011-10-14
Nobleshape söker nya säljare för att tillgodose marknadens behov.

2011-10-11
Behovet av hjärtstartare ökar markant.

 
 

Vem kan drabbas?
Vem som helst kan drabbas av plötsligt hjärtstopp. Det kan vara du själv, en kollega, en granne, en familjemedlem, en medmänniska på gatan. Oftast är det äldre personer eller personer med bakomliggande hjärtsjukdom som drabbas av hjärstopp. Men påfallande många av de som drabbas är till synes fullt friska och unga personer.

Plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst. Det kan vara en familjemedlem, en kollega, en medmänniska på gatan eller en nära vän, ung som gammal. Se till att du är förberedd på det oförberedda! Lär dig Hjärt-lungräddning. 

Av de nästan 10 000 personer som varje år drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus överlever endast ett fåtal. Så lite som 300-500(3-5%) överlever hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige. De flesta är gamla eller personer med bakomliggande hjärtsjukdom. Men en stor andel av de som drabbas är varken gamla eller har någon hjärtsjukdom, man vet helt enkelt inte varför dessa personer dör i plötsligt hjärtstopp.

De som drabbas av hjärtstopp kan delas in i tre huvudgrupper.

Personer med bakomliggande hjärtsjukdom
De personer där man kunnat konstatera hjärtsjukdom tillhör också den grupp som löper störst risk att drabbas av plötsligt hjärtstopp. Det är viktigt att dessa personer får rätt förebyggande behandling och information om hur de ska ändra sin livsstil för att minska risken att drabbas av plötsligt hjärtstopp.

Personer som haft symtom men inte har någon diagnos
Personer som har haft andningssvårigheter, yrsel, hjärtklappning, bröstsmärtor och svimningar under kortare eller längre tid tillhör också en riskgrupp. En del har kanske inte tagit symptomen på allvar eller så har man inte upptäckt någon hjärtsjukdom vid undersökningar. Om man lider av någom av dessa symptom är det viktigt att undersöka orsaken till dessa.

Till synes friska personer som inte haft symptom eller blivit diagnostiserade med hjärtsjukdom
För dessa personer hade det varit omöjligt att förutspå att de skulle drabbas av plötsligt hjärtstopp. Många gånger vet man inte efteråt heller varför personen drabbades.

Källa: HLR-rådet